Veelgestelde Vragen

Hier vindt u de meest efficiënte manier om een antwoord te krijgen op uw vragen.

De antwoorden geven u bovendien een duidelijk beeld van ons bedrijf en de woonbranche in het algemeen.

Over levertijd, wijziging of annulering

1. Wanneer worden mijn aangekochte meubelen geleverd?
2. Waarom is er wel eens sprake van een uitlopende levertijd?
3. Wat kan ik doen tegen een uitlopende levertijd?
4. Kunnen mijn aangekochte meubelen worden opgeslagen?
5. Kan ik mijn bestelling na aankoop wijzigen?
6. Kan ik mijn aankoop kosteloos annuleren?

Over bezorging en montage

7. Mijn meubelen worden bezorgd. Hoe kan ik naar de tijd informeren?
8. Hoe moet ik aan de bezorgdienst betalen?
9. Wat als mijn meubelen niet op " normale" wijze naar binnen kunnen?
10. Mijn meubelen worden gemonteerd. Wordt dit door de bezorgdienst gedaan?
11. Ik ben niet tevreden over de bezorgdienst. Hoe kan ik dit melden?

Over Klantenservice

12. Hoe moet ik mijn meubels schoonmaken en onderhouden?
13. Wat kan ik zelf doen als ik een vraag of probleem heb?
14. Hoe meld ik op- of aanmerkingen over een product?
15. Moet ik voorrijkosten betalen ingeval van een (vermeende) klacht?
16. Kan ik mijn aankoop kosteloos annuleren als er sprake is van een klacht?
17. Kan ik korting krijgen als een product beschadigd is?
18. Worden beschadigde meubelen omgeruild of gerepareerd?
19. Wat houdt een bezoek van de servicedienst in?
20. De servicedienst komt langs. Hoe kan ik naar de tijd informeren?
21. Hoe lang duurt de afhandeling van mijn klacht?
22. Hoe weet ik hoe het staat met de afhandeling van mijn klacht?
23. Mijn meubel wordt opgehaald voor reparatie. Zit ik nu helemaal zonder?
24. Wanneer moet ik (een deel van) de herstelkosten zelf betalen?
25. Gaat de garantie weer opnieuw in na reparatie of vervanging?

Over levertijd, wijziging of annulering

1. Wanneer worden mijn aangekochte meubelen ongeveer geleverd?

Tijdens de aankoop heeft u een levertijd afgesproken, welke ook op uw aankoopbon is genoteerd. Deze periode kunt u aanhouden. Mochten wij op de hoogte zijn van vertragingen, dan zullen wij u altijd berichten.
Op het moment dat uw meubelen beschikbaar zijn, nemen wij altijd telefonisch of schriftelijk contact met u op.

2. Waarom is er sprake van een uitlopende levertijd?
Helaas komt het wel eens voor dat een levertijd uitloopt. Dit heeft meestal te maken met een sterk toenemende vraag naar een bepaald product, waardoor een toeleverancier tijdelijk niet voldoende productiecapaciteit heeft om deze vraag op te vangen.

3. Er is sprake van een uitlopende levertijd. Wat kan ik hiertegen doen?
Op uw aankoopbon staat een vermoedelijke levertijd genoteerd. Dit is meestal tussen de 8 en 12 weken( + 2 á 3 weken in geval van zomer- of kerstvakantie ). Wanneer de levertijd wordt overschreden, krijgt Hulshoff Design Centers op uw verzoek in eerste instantie een maand om alsnog te leveren. Dit is overeenkomstig de algemene voorwaarden (CBW ). Mocht Hulshoff Design Centers uw bestelling dan nog niet afgeleverd hebben, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren of een schadevergoeding vragen. Er moet dan wel sprake zijn van financiële schade als gevolg van het uitblijven van de levering, bijvoorbeeld een uitgestelde verhuizing (extra huur). De schade moet niet te voorkomen of te beperken zijn. Heeft u op basis van deze voorwaarden een gegronde reden om te reageren, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan Hulshoff Design Centers te Voorschoten.

4. Kunnen mijn aangekochte meubelen worden opgeslagen?
Als u onverwacht om bepaalde redenen de meubelen niet rond de afgesproken levertijd kunt afnemen, kunt u deze bij ons laten opslaan. Hiervoor rekenen wij in eerste instantie geen extra kosten, maar verzoeken wij u wel het volledige aankoopbedrag aan te betalen.

5. Kan ik mijn bestelling na aankoop wijzigen?
Ja,maar dit kan meestal niet kosteloos. Zodra u een aankoop heeft gedaan, worden de bestellingen direct bij onze toeleveranciers geplaatst en ingepland voor productie. Daarna wordt elke wijziging gezien als een annulering en daar zijn veel kosten mee gemoeid ( zie volgende vraag ). Voor nadere informatie en overleg kunt u informeren bij de woonwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.

6. Kan ik mijn aankoop kosteloos annuleren?
Alleen als de levertijd meer dan een maand uitloopt na de uiterste levertijd ( meestal 12 weken + 3 weken extra voor zomer en kerstvakantie), kunt u de aankoop kosteloos annuleren. In alle andere gevallen bent u vanaf het moment van aankoop gehouden aan de algemene voorwaarden ( CBW ) en zullen wij u 30% van het aankoopbedrag in rekening brengen. Wanneer aan u al gemeld is dat bezorging kan plaatsvinden, lopen de annuleringskosten zelfs op tot 50% van het aankoopbedrag. Een verzoek tot annulering kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Hulshoff Design Centers te Voorschoten.

Over bezorging en montage

7. Mijn meubelen worden bezorgd. Hoe kan ik naar de tijd informeren?

Eén werkdag voor de bezorging kunt u na 09.00 uur telefonisch informeren bij Hulshoff Design Centers 071-5617960 keuze 1, afdeling afleveringen, naar het dagdeel waarop uw meubelen worden bezorgd. Hou hiervoor uw aankoop bevestigingsnummer bij de hand!

8. Hoe moet ik aan de bezorgdienst betalen?
U moet altijd direct bij aflevering aan de bezorgdienst betalen. Hiervoor heeft onze bezorgdienst een mobiele pinautomaat ter beschikking die geschikt is voor Nederlandse pinpassen. Dat is wel zo veilig en gemakkelijk. In dat geval is het wel belangrijk om te weten wat uw pinlimiet is. Standaard is dit 2.500 euro. Als er een groter bedrag moet worden gepind, kunt u de bank vragen om eenmalig uw pinlimiet te verhogen.( m.u.v. de ING ) Dit moet u wel ruim van tevoren aanvragen! Alhoewel het niet onze voorkeur geniet, kunt u ook contant betalen. Ook kunt u het bedrag enkele dagen voor aflevering per bank overmaken o.v.v. het ordernummer.

9. Wat als mijn meubelen niet op "normale" wijze naar binnen kunnen?
Omdat het uw woning betreft, is het ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de plaats, waar de meubelen moeten worden neergezet, goed bereikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte bezorging mogelijk te maken. Vervoer binnenshuis is voor risico van de klant. Dit is overeenkomstig de algemene voorwaarden ( CBW ). Mocht tijdens de bezorging blijken dat het niet binnen afzienbare tijd zonder risico van beschadiging gaat lukken, zult u nieuwe bezorg afspraak moeten maken. Indien er dan gebruik moet worden gemaakt van een takel of verhuislift, zijn deze kosten ook voor uw rekening.

10. Mijn meubelen worden gemonteerd. Wordt dit door de bezorgdienst gedaan?
Eenvoudige montages worden direct door de bezorgdienst uitgevoerd. Indien een montage complex en/of tijdrovend is, komt later op de dag of de volgende dag onze servicedienst afmonteren. Dit wordt besproken bij het maken van de afspraak.


11. lk ben niet tevreden over de bezorgdienst. Hoe kan ik dit melden?
Hulshoff Design Centers besteedt de bezorging uit aan vakkundige eigen meubeltransporteurs, waarbij we willen zorgdragen voor een kwalitatief hoog niveau. Mocht deze dienstverlening echter niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan vernemen wij dit graag en vragen wij u dit te melden middels ons e-mail adres info@hulshoffwonen.nl .

Over Klantenservice

12. Hoe moet ik mijn meubels schoonmaken en onderhouden?

In het meegeleverde onderhoudsboekje vindt u de nodige productinformatie waarin u alles kunt terugvinden.

13. Wat kan ik zelf doen als ik een vraag of een probleem heb?
Wanneer u vragen heeft, is het verstandig eerst de bijgevoegde productinformatie te lezen. Hierin worden de eigenschappen van diverse materialen, bekledingsstoffen en leder uitgelegd en worden eenvoudige oplossingen gegeven voor veel voorkomende vragen en problemen.

14. Hoe meld ik op- of aanmerkingen over een product?
Indien u op- of aanmerkingen wilt melden, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar service@hulshoffwonen.nl . Als het uw probleem verduidelijkt, kunt u een digitale foto bij voegen. Wij trachten u binnen 1 week te informeren over de verdere afhandeling.

15. Moet ik voorrijkosten betalen in geval van een ( vermeende ) klacht?
Indien het een terechte klacht is die binnen de garantie valt, dan hoeft u in het eerste jaar geen voorrijkosten te betalen. Dit is overeenkomstig de algemene voorwaarden ( CBW ). In alle andere gevallen zullen wij u deze kosten geheel of gedeeltelijk doorberekenen, maar niet voordat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Niettemin proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden voor onze klanten.

16. Kan ik mijn aankoop kosteloos annuleren als er sprake is van een klacht?
Nee, Hulshoff Design Centers dient eerst de gelegenheid te krijgen om het product te repareren of te vervangen. Dit is overeenkomstig de algemene voorwaarden ( CBW ). Pas wanneer dit niet mogelijk is, kunt u de aankoop kosteloos annuleren.

17. Kan ik korting krijgen als een product beschadigd is?
Nee, Hulshoff Design Centers dient eerst de gelegenheid te krijgen om het product te repareren. Dit is overeenkomstig de Algemene voorwaarden ( CBW ). Pas wanneer dit niet mogelijk is, kunt u redelijkerwijs onderhandelen over een eventuele korting.

18. Worden beschadigde meubelen omgeruild of gerepareerd?
Wanneer gebreken kunnen worden verholpen middels een reparatie, dan zal altijd voor deze optie gekozen worden. Dit is overeenkomstig de algemene voorwaarden ( CBW ). Slechts wanneer herstel niet mogelijk is, zal gekeken worden naar de optie vervanging.

19. Wat houdt een bezoek van de servicedienst in?
Onze servicedienst zal in eerste instantie de aangegeven klacht beoordelen. Indien de klacht terecht is, zal getracht worden eventuele gebreken ter plaatse op te lossen. Wanneer hiervoor extra tijd of materialen benodigd zijn die niet voorhanden zijn, kan hij aangeven of er een vervolgafspraak gemaakt moet worden.

20. De servicedienst komt langs. Hoe kan ik naar de tijd informeren?
Eén werkdag voor het bezoek van de servicedienst kunt u telefonisch na 09.00 uur informeren naar de route tijden middels Hulshoff Design Centers 071-5617960 keuze 1 afdeling service. Hou hiervoor uw servicenummer of ordernummer bij de hand!

21. Hoe lang duurt de afhandeling van mijn klacht?
Dat is zeer variabel en is afhankelijk van de aard van uw klacht. Kleine onderdelen omruilen of nabestellen kan enkele weken duren, terwijl de levertijd van grote onderdelen of complete meubelen kan oplopen tot dezelfde aantal weken dat u ook op de eerste levering heeft moeten wachten. Zodra de bestelde onderdelen of meubelen kunnen worden geleverd, zullen wij direct telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen.

22. Hoe weet ik hoe het staat met de afhandeling van mijn klacht?
Na de melding van uw klacht trachten wij u binnen 1 week te informeren over de verdere afhandeling en hoe lang dat ongeveer zal duren. Als u wilt informeren naar de status van uw klacht, dan kunt u dat telefonisch doen – tussen 09.00 en 12.30 uur – middels Hulshoff Design Centers 071-5617960 keuze 1, afdeling service ( Houdt hiervoor uw servicenummer of ordernummer bij de hand! ) of per e-mail service@hulshoffwonen.nl

23. Mijn meubel wordt opgehaald voor reparatie. Zit ik nu helemaal zonder?
Soms kan het niet worden voorkomen dat een meubel moet worden opgehaald voor herstel. Deze periode trachten wij uiteraard zo kort mogelijk te houden. Mocht het zo zijn dat uw meubel teruggaat naar de leverancier en u deze voor langere tijd zou moeten missen, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om gratis een tijdelijk vervangend bruikleen meubel te krijgen. Informeer hiernaar bij het maken van de afspraak.

24. Gaat de garantie weer opnieuw in na reparatie of vervanging?
Alleen wanneer u heeft moeten betalen voor de vervanging of reparatie, zal op dat specifieke onderdeel een nieuwe garantie in gaan. Dit is overeenkomstig de algemene voorwaarden(CBW).