Welkom bij Hulshoff Design Centers online

Wij maken graag kennis met u via deze website. Veranderingen in uw interieur worden veelal bepaald door emotie. U wilt zitten, stoffen voelen, kleuren combineren en wellicht een deskundig advies. Ook in onze centers bent u van harte welkom.

1891

Hulshoff historie

Hulshoff Wonen werd opgericht 7 maart 1891 door de uit Westfalen afkomstige compagnons Hulshoff & Esselmann.

Op diezelfde datum opent de eerste vestiging aan het Spui te ’s-Gravenhage.

1910

Eigen productie

In 1910 wordt begonnen met een eigen productie van meubelen en bedden. Kwaliteit, service en garantie werden hogelijk gewaardeerd en legden een basis voor verdere expansie.

1924

Kropholler

In 1924 werd in Den Haag aan het Spui een woonwarenhuis met voor die tijd ongekende omvang geopend.

Architect Kropholler (Haagsche School) ontwierp dit gebouw in samenhang met het ernaast geplande stadhuis. Deze laatste bouw ging niet door.

1934

2e generatie de heer J.P.J. Hulshoff neemt de leiding over

1940

1940 – 1945

Tijdens de oorlogs jaren waren de activiteiten beperkt, hoofdzakelijk eigen productie, etalages geblindeerd en transport met 1 PK.

1963

3e generatie

3e generatie, de heer H.Ch.I. Hulshoff neemt de leiding over. Nadruk wordt gelegd op import meubelen en mondiaal aanbod van design producten.

Vervolgens wordt er in 1965 een vestiging in de Boogaard te Rijswijk geopend.

Kort daarna in 1967 aan de Nieuwe Rijn te Leiden.

1969

Nieuw distributie- en productie centrum

In Voorschoten ZH wordt een nieuw distributie- en productie centrum geopend.

Hierna volgen in 1971 vestigingen in Rotterdam, in 1972 Leidschendam, in 1974 Zwolle en tenslotte in 1979 Hilversum.

1991

100 jaar jubileum!

Het eeuwfeest wordt in de Anton Philips Zaal met een concert luister bij gezet. In dit jaar vindt de nieuwbouw plaats in Den Haag, nu gezamenlijk met het nieuwe stadhuis. De architect Richard Meijer neemt het ontwerp voor zijn rekening.

1993

Nieuwbouw

Het bekende Kropholler monument maakt plaats voor een fraai nieuw design center aan het Spui te Den Haag.

1994

Heroriëntatie

De consument wil een groter aanbod. Betere bereikbaarheid en het bedrijf streeft grotere efficiëntie na. Nieuwe locaties worden gezocht in combinatie met andere woonspecialisten bij voorkeur overdekte centra met een breed aanbod “de Woonmalls”.

Hulshoff Wonen sluit kleine binnenstads vestigingen en opent in Alexandrium III Rotterdam een groot design center.

2001

Amsterdam

Villa Arena Amsterdam de 2e woonmall, waar Hulshoff met een groot design center acte de présence geeft.

2007

Leiderdorp

WOOON Leiderdorp het bestaande centrum wordt uitgebreid en ook hier verschijnt een Hulshoff Design Center.

2016

In 2016 hebben wij ons 125 jarig jubileum gevierd!